Αρχική σελίδα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, E-learning Τμήματος Πληροφορικής


Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας e-unic του προγράμματος Εξ΄ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, e-learning Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει εντάξει στην εκπαιδευτική του δραστηριότητα το πρόγραμμα "Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στη Πληροφορική" με την συμβολή και την αρωγή της νέας γενιάς προϊόντων εκπαίδευσης που υλοποιούνται με βάση το διαδίκτυο και αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό του, εφαρμόζοντας νέα συστήματα υψηλής τεχνολογίας και τηλε-εκπαίδευσης που το έχει καταστήσει μεταξύ των κορυφαίων Τμημάτων Πληροφορικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η επίσημη ιστοσελίδα του e-learning Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά είναι:

https://elearning.cs.unipi.gr/index.php


Σχετικά με την πλατφόρμα e-unic


Το e-unic είναι μια πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που εκπονήθηκε στα πλαίσια μιας μεταπτυχιακής διατριβής από δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιά, και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά διατίθεται για την διεξαγωγή σεμιναρίων, πανεπιστημιακού επιπέδου.

Τα σεμινάρια παρέχονται αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου δίνοντας έτσι την δυνατότητα παρακολούθησης σε κάθε ενδιαφερόμενο, από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή ακόμα και από το Εξωτερικό. Ο κάθε εκπαιδευόμενος οργανώνει τον χρόνο του όπως εκείνος επιθυμεί χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες παρακολούθησης. Κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να συνδέεται στον λογαριασμό του, να κατεβάζει τις σημειώσεις, να παρακολουθεί εκπαιδευτικά video, να απαντάει στο chat όποτε επιθυμεί και διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο.  Η τελική εργασία ή η εξέταση είναι υποχρεωτική προκειμένου οι επιτυχόντες να παραλάβουν το Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά!

Το e-unic, από το 2011, κινείται ερευνητικά και αναπτυξιακά στον χώρο της τηλεκπαίδευσης. Ερευνώντας τις ελλείψεις από άλλες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, δημιουργήθηκε αυτό το e-learning με σκοπό την βελτίωση του τρόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων, του περιβάλλοντος εργασίας και διαχείρισης του e-learning, την βελτίωση της αλληλεπίδρασης με τον χρήστη καθώς επίσης και την δημιουργία πιο φιλικού περιβάλλοντος προς τον καταρτιζόμενο.